PALVELEMME NYT MYÖS ILMAISEKSI
PALVELEMME NYT MYÖS ILMAISEKSI
Akatemia

Tietosuojan perusteet

Tämä verkkokurssi soveltuu kelle tahansa henkilötietoja työtehtävissään käsittelevälle. Ymmärrät hyvän tietosuojan perusteita, opit lainsäädännöstä ja saat etenkin toimintavinkkejä arjen työhön.
Aloita kurssi heti >>
Aloita kurssi nyt >>

Mitä kurssi sisältää?

Kurssi koostuu 20 kpl 2-5 min videoista sekä 6 kpl lyhyistä testeistä, joiden kautta voit osoittaa oppineesti tietosuojasta. Kurssin voi suorittaa kirjautumatta.
Tietosuojaintro
2:47
Mitä on tietosuoja?
2:22
Kurssin rakenne
Osio 1: Tietovarannot - Mitä henkilötietoja hallussamme on?
3:42
Tietojärjestelmät
3:06
Piilotiedot
2:10
Ulkoiset tiedot
Testi osiosta 1
Aleksi Pulkkanen
Osio 2: Tietojen käyttö - miten tietoja hyödynnämme?
3:54
Henkilötietorekisteri
3:44
Käyttötarkoitukset
2:51
Suostumukset
Testi osiosta 2
Aleksi Pulkkanen
Osio 3: Kumppanit - Kenen kanssa toimimme?
2:34
Henkilötietojen käsittelijät
2:20
Sopimukset henkilötietojen käsittelystä
Testi osiosta 3
Aleksi Pulkkanen
Osio 4: Turvallisuus - Kuinka varmistamme käsittelyn turvallisuuden?
3:36
Yleiset turvallisuuskäytännöt
2:34
Pääsynhallinta
3:45
Tekniset turvallisuuskäytännöt
3:24
Tietojen hävittäminen
3:46
Tunnistautumistavat
Testi osiosta 4
Aleksi Pulkkanen
Osio 5: Riskienhallinta - Olemmeko tunnistaneet riskejä ja varautuneet ennalta?
4:38
Tietosuojariskit
2:34
Vaikutustenarviointi
Testi osiosta 5
Aleksi Pulkkanen
Osio 6: Informointi - Kerrommeko selvästi tekemästämme käsittelystä?
3:41
Tietosuojaselosteet
4:01
Rekisteröidyn oikeudet
4:10
Tietoturvaloukkaukset
Testi osiosta 6
Aleksi Pulkkanen
Yhteenveto + LOPETUS
1:35
Tietojärjestelmät
Aloita kurssi nyt >>